Vyberte stranu

FinaSoft

O proti klasickej finančnej analýze sme spustili automatizovane procesy, ktoré prebiehajú v troch úrovniach hodnotenia : podniky vs. prostredie a finančné ukazovatele. Výsledkom je produkt BILANA, ktorý využíva prostredie Power BI Desktop, tak aby sa podnik(y)  vedel porovnať s konkurenciou vo svojej odvetvovej činnosti alebo do akej miery došlo k zlepšeniu resp. zhoršeniu.

Konkurenčná finančná analýza podnikov

Kde vám môžeme byť nápomocný

Poradíme

Ako interpretovať výsledky, tak aby ste tomu rozumeli

Pomôžeme

V spolupráci s vami rozanalyzujeme vaše výsledky a navrhneme riešenia pre zlepšenie finančného zdravia

Aktivity

Forenzné analýzy, prednášky MS Office, poznámky k ročnej UZ, výročné správy pre podniky, dokumentácie pre audítorov ….

analýza a spracovanie údajov

Konkurenčná finančná analýza podnikov

Odmenou je finančné zdravie podniku

Vypracovanie finačnej analýzy

Spracovanie

Vypracujeme finančnú analýzu na mieru napr.

pre eurofondy

banku – úver

Plánovanie

Plánovanie

Vypracujeme vám finančný plán na obdobie 4 – 8 rokov

T

Transferové oceňovanie

Pripravíme vám zoznam podnikov, ktoré súvisia s vaším podnikom

Smerujeme spolu k finančnej prosperite

Spoločnosť

O nás

Produkty

Kontakt

FinaSoft

Martinčekova 32,        821 01 Bratislava

(+421) 917 530 997