Vyberte stranu

Finančná analýza

Rozsiahlejšiu finančnú analýzu BILANA v Power BI Desktop na Slovensku nenájdete.

Konkurenčná finančná analýza

Aj tu vám vieme byť nápomocný

Transferové oceňovanie

sa zaoberá cenami medzi závislými (prepojenými) osobami, ktoré medzi sebou uskutočňujú transakcie, z finančnej analýzy čerpáte stredné hodnoty z odvetvových činnosti 

Reštrukturalizácia

je zákonom riadené ozdravenie podniku, s cieľom uspokojiť veriteľov, kde potrebujete finančnú analýzu za určité časové obdobie

Plánovanie

Finančný plán je zavŕšenín finančnej analýzy. Krátkodobé, strednodobé resp. dlhodobé plánovanie viete jednoduchšie zostaviť pomocou finančnej analýzy, pretože poznáte konkurenciu a históriu vašho podniku

Konkurenčná finančná analýza

Výhody finančnej analýzy

Poznanie prostredia podľa odvetvových činností

Poznanie prostredia

Na základe poznania prostredia vieme určiť, kde sa váš podnik nachádza

Určenie stredných hodnôt (medián, horný a dolný quartil)

Určenie stredných hodnôt

Určenie stredných hodnôt pre stanovenie váh a trendov pre finančné ukazovatele (prosperita, úpadok, šedá zóna)

Finančné ukazovatele (likvidita, rentabilita, zadĺženosť, aktivity)

Finančné ukazovatele

Finančná analýza a ich ukazovatele sú nástrojom, pomocou ktorého určujete finančné zdravie vášho podniku

Bodové hodnotenie a poradie na základe finančných ukazovateľov

Bodové hodnotenie a poradie

Vám určuje za všetky ukazovatele celkové hodnotenie a poradie, na základe ktorých viete určiť zlepšenie resp. zhoršenie

Bankrotné modely (Altman, Bilančná analýza, Index IN, Taflerov model )

Modely

Viac finančných ukazovateľov do jedného bankrotného modelu, kedy hodnotenie finančného zdravia je komplexnejšie resp. má väčšiu vypovedaciu hodnotu

Konkurenčná finančná analýza

Pozrime sa, čo vám vieme ponúknuť

Analýzu súvahy a výkazov zisku a strát

„Analýza podnikov na základe výkazov“

prehľad finančných ukazovateľov a ich skladba vzorcov

Analýzu súvahy a výkazov zisku a strát

„Analýza podnikov podľa IČO, objemu, poradia, veľkosti podniku, obdobia (9 rokov), podľa odvetvovej činnosti (kategórií, tried)“

Analýzu finančných ukazovateľov

„Hodnotenie finančných ukazovateľov v ôsmich kategóriach, kedy sú stanovené stredné hodnoty (šedá zóna), horný a dolný kvartil, ktoré podľa trendu určujú prosperitu resp. úpadok“
výpočet finančných ukazovateľov (marže, nákladovosti, viazanosi a účinnosti)

Poznanie prostredia

„Hodnotenie prostredia podnikania podľa odvetvových činnostiach (kategórií, tried) počas jednotlivých období (9 rokov)“

Hodnotenie podnikov v podnikateľskom prostredí

„Analýza finančných ukazovateľov podniku podľa IČO, objemu, poradia, veľkosti podniku, obdobia (9 rokov), podľa odvetvovej činnosti (kategórií, tried)“

Bodovania a poradia

„Analýza podnikov na základe úspešnosti za všetky ukazovatele (+1, -1) resp. (prosperita, úpadok) „

Konkurenčná finančná analýza

Ceny

Individuálny výber

obsahuje z konkretnej kategórie činnosti triedu,(napr. v doprave – nákladná cestná doprava… ) v ktorej sa nachádza podnik

maximálne 699 €

Podľa kategórie činnosti

obsahuje konkrétnu kategóriu činnosti (napr. dopravu, priemysel… )(cca 8-65 tis. podnikov ročne)

maximálne 699 €

h

Komplet analýza

obsahuje všetky podniky za celé sledované obdobia (9rokov) (cca 260 tis. podnikov ročne)

Zoznam odvetvových činností

viac pre výber a orientáciu v odvetvových činnostiach

Objednávka

S nami to pôjde ľahšie

Spoločnosť

O nás

Produkty

Kontakt

 

FinaSoft

Martinčekova 32, 821 01 Bratislava

(421) 0917 530 997

info@finasoft.sk